ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) ******แนวข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ชุดที่ 1)***


***รวมโจทย์ข้อสอบ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2***
***ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2***
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 8)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 7)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 6)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 5)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาวิทยาศาสตร์)******แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)******ติวโจทย์-เตรียมสอบ ป.2 วิชา วิทยาศาสตร์***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาวิทยาศาสตร์***

  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 โลกสวยด้วยพืช
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 2 สัตว์โลกผู้น่ารัก
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3 เรียนรู้ธรรมชาติ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัว
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 ตัวเราน่าสนใจ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 ของเล่นของใช้แสนรัก
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 แรงในธรรมชาติ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 8 พลังงานรอบตัวเรา
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 วิทยาศาสตร์ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น