ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.3

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)*** 
***ข้อสอบ ป.3(ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***
***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 6)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบวิชาสังคมฯ ป.3***


***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาสังคมศึกษา)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา***

2 ความคิดเห็น: