ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1) ******ข้อสอบ ป.1(ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***

***แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1***


***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***
**แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา***
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น