วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

***ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)***

***ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)***

3 ความคิดเห็น:

  1. อยากได้สรุปเนื้อหาด้วยอะคะ

    ตอบลบ
  2. สาร ก และ ข ผสมกันเป็นสารเนื้อผสมซึ่งสารแต่ละชนิดมีสมบัติดังตาราง

    ตอบลบ