วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณมากๆครับ คณิตศาสตร์ ป.2ทำไมโหลดไม่ได้ครับ

    ตอบลบ