วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7)***

***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7)***

3 ความคิดเห็น:

  1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะ

    ตอบลบ
  2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์ ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะ

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณมากๆค่ะ แต่หน่วยที่ 5 ดาวน์โหลดไม่ได้ค่า

    ตอบลบ