ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6

***ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***


***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6***

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6***
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 5) ***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 4) ***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสังคมศึกษา)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสังคมศึกษา***
5 ความคิดเห็น: