วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม

1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อ1 มันไม่มีรูปสี่เหลี่ยมจัสตุรัส มันมีที่คล้ายแต่มันไม่มีมุม

    ตอบลบ