แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ หลักภาษาไทย ป.5 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ หลักภาษาไทย ป.5 แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

thai-p5-test-16

thai-p5-test-15

thai-p5-test-14

thai-p5-test-13

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

thai-p5-test-10

thai-p5-test-9

thai-p5-test-8
thai-p5-test-7

thai-p5-test-6

thai-p5-test-5

thai-p5-test-4