วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

   ***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

   ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 พัฒนาการในสมัยรัตนโกสินทร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อาเซียน (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อาเซียน (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อาเซียน

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 อาเซียน

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของไทย (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของไทย (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของไทย

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของไทย

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี

  ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา และธนบุรี