วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)***

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1


วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4)***

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)***

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2


แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3) - แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1