แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาไทย ป.6 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภาษาไทย ป.6 แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562

***แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6***

***แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6***

แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 2แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ - วิชาภาษาไทย ป.6 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษาและการใช้ภาษา)***

thai-p6-test-16

thai-p6-test-15

thai-p6-test-14

thai-p6-test-13


thai-p6-test-12

thai-p6-test-11