วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)***

social-p3-test-9

social-p3-test-8


social-p3-test-6


ocial-p3-test-6


social-p3-test-5social-p3-test-4

social-p3-test-3


social-p3-test-2

social-p3-test-1


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

้history-p3-test-6


้history-p3-test-5


้history-p3-test-4