วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

 ***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 ดิน

       ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6  ดิน


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง

      ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว

     ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย***

***แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย*** 

แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

***แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย***

แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)