แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ป.1 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ภูมิศาสตร์ ป.1 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1)***

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตำแหน่ง ระยะ ทิศ และแผนผัง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตำแหน่ง ระยะ ทิศ และแผนผัง


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัว