วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 การสร้างอาหารของพืช

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 การสร้างอาหารของพืช


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช (เฉลย)

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 โครงสร้างของพืช (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 โครงสร้างของพืช (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 โครงสร้างของพืช

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 โครงสร้างของพืช


***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า (เฉลย)

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 อากาศรอบตัวเรา (เฉลย)

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 อากาศรอบตัวเรา (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 อากาศรอบตัวเรา

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 อากาศรอบตัวเรา


วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 น้ำเพื่อชีวิต (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 น้ำเพื่อชีวิต (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 น้ำเพื่อชีวิต

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 น้ำเพื่อชีวิต


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เฉลย)

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การใช้ไฟฟ้าในบ้าน (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 การใช้ไฟฟ้าในบ้าน


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ไฟฟ้ามาจากไหน (เฉลย)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ไฟฟ้ามาจากไหน (เฉลย)


ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ไฟฟ้ามาจากไหน

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 ไฟฟ้ามาจากไหน