วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.1***

thai-m1-book2-11

thai-m1-book2-10


thai-m1-book2-9

thai-m1-book2-8

thai-m1-book2-7

thai-m1-book2-6


thai-m1-book2-5

thai-m1-book2-4


thai-m1-book2-3

thai-m1-book2-2


thai-m1-book2-1


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

thai-m1-book1-11

thai-m1-book1-10

thai-m1-book1-9

thai-m1-book1-8