วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

sukseksa-p4-test7-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เฉลย)


วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

sukseksa-p4-test4-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 พฤติกรรมทางเพศ


sukseksa-p4-test3-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 คนดีที่ทุกคนรัก (เฉลย)


sukseksa-p4-test2-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 กล้ามเนื้อ และกระดูก (เฉลย)


sukseksa-p4-test1-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเรา (เฉลย)


วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 17 สมรรถภาพทางกาย

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 17 สมรรถภาพทางกาย
ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 16 ห่วงข้ามตาข่าย

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 16 ห่วงข้ามตาข่าย

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 15 แชร์บอล

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 15 แชร์บอลข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 แฮนด์บอล

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 แฮนด์บอลข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 เกมหรรษา

ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 เกมหรรษา