วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

 ***ข้อสอบ ป.1 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)***

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 ท้องฟ้า


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 ดิน

       ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6  ดิน


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง

      ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 การออกแรง


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว

     ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2) - บทที่ 4 สารรอบตัว