ม.5

3 ความคิดเห็น:

  1. คำตอบ
    1. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการดัคเเปลงเาอผ้ามาเป็นจ้อๆโดยบะเอียด

      ลบ
  2. ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์หน่อยค่ะ

    ตอบลบ