วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์

  ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การแบ่งยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

  ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การแบ่งยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การแบ่งยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การแบ่งยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา และธนบุรี (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา และธนบุรี

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา และธนบุรี 

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ชาติในทวีปเอเชีย