วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2***

 ***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2***

สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

       สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

      สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์    
สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

     สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์