แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.3 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 (ชุดที่ 1)***

science-m3-test-lesson6-3

science-m3-test-lesson6-2


science-m3-test-lesson6-1

science-m3-test-lesson5-3

science-m3-test-lesson5-2


science-m3-test-lesson5-1


science-m3-test-lesson4

science-m3-test-lesson3-2

science-m3-test-lesson3-1

science-m3-test-lesson2-2science-m3-test-lesson2-1


science-m3-test-lesson1-2


science-m3-test-lesson1-1