แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.3 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ม.3 แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.3***

***ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.3***

economic-m3-test-3


economic-m3-test-2


economic-m3-test-1วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์)***


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.3 (วิชาเศรษฐศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ