วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

sukseksa-p2-test12-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 อัคคีภัย (เฉลย)

sukseksa-p2-test11-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 สัญลักษณ์ และป้ายเตือน (เฉลย)

sukseksa-p2-test10-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 อุบัติเหตุ และการป้องกัน (เฉลย)

sukseksa-p2-test9-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 9 การบาดเจ็บ และเจ็บป่วย (เฉลย)

sukseksa-p2-test8-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 8 ของใช้ และของเล่น (เฉลย)

sukseksa-p2-test7-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 อาหารดีมีประโยชน์ (เฉลย)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

sukseksa-p2-test6-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 สุขภาพของเรา (เฉลย)

sukseksa-p2-test5-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 เข้าใจตนเอง (เฉลย)

sukseksa-p2-test4-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 หนึ่งมิตรชิดใกล้ (เฉลย)

sukseksa-p2-test3-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 ครอบครัวอบอุ่น (เฉลย)

sukseksa-p2-test2-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์ (เฉลย)

sukseksa-p2-test1-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 อวัยวะภายใน (เฉลย)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

*** ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***

*** ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 เกมแสนสนุก

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 เกมแสนสนุกแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สนุกกับอุปกรณ์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สนุกกับอุปกรณ์
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 เคลื่อนที่ร่างกาย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 เคลื่อนที่ร่างกาย


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ขยับร่างกาย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ขยับร่างกาย
แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เตรียมความพร้อม

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เตรียมความพร้อม