วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย***

***แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย*** 

แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี ม.6 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

***แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย***

แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)


แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี ม.5 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)


***แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย***

แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

  แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 2 (ชุดที่ 1)แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - วิชาภาษาไทย เล่ม 1 (ชุดที่ 1)