แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พระพุทธศาสนา ป.4 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พระพุทธศาสนา ป.4 แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4***

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 5 การบริหารจิต และการเจริญปัญญา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 5 การบริหารจิต และการเจริญปัญญา
แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 4 ศาสนิกชนที่ดี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 3 หลักธรรมของศาสนา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 3 หลักธรรมของศาสนา


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ และประวัติพุทธสาวก

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ และประวัติพุทธสาวก


แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 1 ศาสนา และความสำคัญของศาสนา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 - หน่วยที่ 1 ศาสนา และความสำคัญของศาสนา