วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

***ข้อสอบ วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.6 (ชุดที่ 2)***

***ข้อสอบ วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.6 (ชุดที่ 2)***


ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อยข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 2 นักสืบทองอิน

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 2 นักสืบทองอินข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 6 สมุดมิตรภาพข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 5 ศึกสายเลือด

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 5 ศึกสายเลือด
ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดีข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธาข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 15 นิทานแสนสนุก

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 15 นิทานแสนสนุกข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืน

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืนข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 13 หนึ่งในประชาคม

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 13 หนึ่งในประชาคมข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส
ข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 สวยร้ายสายลับ

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 สวยร้ายสายลับข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้านข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้วข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้าข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 กลอนกานต์จากบ้านไทย

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ป.6  ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 กลอนกานต์จากบ้านไทย