แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.1 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว ป.1 แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 6 การบวก ลบ ระคน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 6 การบวก ลบ ระคน

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (3) การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (3) การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (2) การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 - เล่ม 5 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 - (2) การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก