แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม.2 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***

science-m2-test-lesson6-4

science-m2-test-lesson6-3

science-m2-test-lesson6-2

science-m2-test-lesson6-1


science-m2-test-lesson5-2

science-m2-test-lesson5-1


science-m2-test-lesson4

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

science-m2-test-lesson3-3

science-m2-test-lesson3-2

science-m2-test-lesson3-1

science-m2-test-lesson2-2

science-m2-test-lesson2-1

science-m2-test-lesson1-2

science-m2-test-lesson1-1