แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.6 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ม.6 แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***


thai-m6-test-book2-8

thai-m6-test-book2-7

thai-m6-test-book2-6

thai-m6-test-book2-5

thai-m6-test-book2-4

thai-m6-test-book2-3

thai-m6-test-book2-2

thai-m6-test-book2-1
thai-m6-test-book1-8
thai-m6-test-book1-7
thai-m6-test-book1-6

thai-m6-test-book1-5
thai-m6-test-book1-4

thai-m6-test-book1-3

thai-m6-test-book1-2
thai-m6-test-book1-1

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.6 (วิชาสุขศึกษา)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.6 (วิชาสุขศึกษา)***

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.6 (วิชาสุขศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.6 (วิชาสุขศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.6 (วิชาสุขศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สื่อโฆษณากับสุขภาพ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ม.6 (วิชาสุขศึกษา) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สื่อโฆษณากับสุขภาพ