แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ทัศนศิลป์ ป.2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ทัศนศิลป์ ป.2 แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์)***


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานศิลปะในชีวิตประจำวัน


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานทัศนศิลป์ 3 มิติแบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานศิลปะ ภาพปะติดจากกระดาษ

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานศิลปะ ภาพปะติดจากกระดาษ


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบการณ์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภาพวาดจากประสบการณ์


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลักเรียน ป.2 (วิชาทัศนศิลป์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม