วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ม.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ม.1 (ชุดที่ 1)แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1)


แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.5 (ชุดที่ 1)แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.4 (ชุดที่ 1)


แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.3 (ชุดที่ 1)แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 (ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 (ชุดที่ 1)

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 1)***

social-p6-test-lesson14

social-p6-test-lesson13