วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

History-p2-test-5
History-p2-test-4
History-p2-test-3
History-p2-test-2
History-p2-test-1
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***


thai-m6-test-book2-8

thai-m6-test-book2-7

thai-m6-test-book2-6

thai-m6-test-book2-5

thai-m6-test-book2-4

thai-m6-test-book2-3

thai-m6-test-book2-2

thai-m6-test-book2-1
thai-m6-test-book1-8
thai-m6-test-book1-7
thai-m6-test-book1-6

thai-m6-test-book1-5
thai-m6-test-book1-4

thai-m6-test-book1-3