วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.3***

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

History-p3-test-7
History-p3-test-6

History-p3-test-5
History-p3-test-4
History-p3-test-3
History-p3-test-2
History-p3-test-1
***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.2***

History-p2-test-5
History-p2-test-4
History-p2-test-3
History-p2-test-2
History-p2-test-1
***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาประวัติศาสตร์ ป.1***

History-p1-test-5
History-p1-test-4
History-p1-test-3
History-p1-test-2
History-p1-test-1
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***

***ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.6***


thai-m6-test-book2-8

thai-m6-test-book2-7

thai-m6-test-book2-6

thai-m6-test-book2-5

thai-m6-test-book2-4