แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สรุปเนื้อหา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.5 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สรุปเนื้อหา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ป.5 แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ภาษาพาที -วรรณคดีลำนำ และ หลักภาษา ป.5 ***

วรรณคดีลำนำ
ภาษาพาที

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน


สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด


สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ


สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา


สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5 - บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย

สรุปเข้มเตรียมสอบ - วรรณคดีลำนำ ป.5  - บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายสรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 15 แรงกระทบ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 15 แรงกระทบ


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อนสรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 10 ชีวิตมีค่า

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 10 ชีวิตมีค่า


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 8 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 7 จากคลองสู่ห้องแอร์


สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5 - บทที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ

สรุปเข้มเตรียมสอบ - ภาษาพาที ป.5  - บทที่ 6 ร่วมแรงร่วมใจ