วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 3 ไตรยางค์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.4 (ชุดที่ 1) - บทที่ 3 ไตรยางค์


1 ความคิดเห็น:

  1. ชุดนี้ เฉลยผิดหรือเปล่าคะ เพราะเห็นว่าผิดหลายข้ออยู่นะคะ

    ตอบลบ