แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ศิลปะ ป.2 แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ***

***ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ***

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ (ชุดที่ 2) - เฉลย

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ (ชุดที่ 2) - เฉลย

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ (ชุดที่ 2)

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ (ชุดที่ 2)
ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ (ชุดที่ 1)

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2(ปลายภาค) - วิชาศิลปะ (ชุดที่ 1)Download เป็น PDF File                       เฉลย