วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 เล่ม 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 - (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 5

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 เล่ม 1 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9  - (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 5


4 ความคิดเห็น: