วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.6***

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.6***

asean-p6-test-4

asean-p6-test-3

asean-p6-test-2

asean-p6-test-1


วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5***

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5***

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร่วมมือกันสร้างความมั่นคง และความมั่งคั่งในอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร่วมมือกันสร้างความมั่นคง และความมั่งคั่งในอาเซียนข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เข้าใจสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เข้าใจสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักภูมิภาค และอัตลักษณ์อาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักภูมิภาค และอัตลักษณ์อาเซียนข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้เรื่องอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.5 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้เรื่องอาเซียนวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4***

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4***

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 4 เราคือเยาวชนไทย และเยาวชนอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 4 เราคือเยาวชนไทย และเยาวชนอาเซียนข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 3 ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 3 ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนอาเซียนข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 2 ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 2 ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 1 รู้จักอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.4 - หน่วยที่ 1 รู้จักอาเซียนวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3***

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3***

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เราคือชาวอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เราคือชาวอาเซียนข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม


ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิภาคอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิภาคอาเซียน
ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียนวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2***

***ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2***

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

ข้อสอบ อาเซียนศึกษา ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน