วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 2)***

science-p4-test-term2
science-p4-test-term1วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3(ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3(ชุดที่ 2)***

science-p3-test-term2
science-p3-test-term1

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***

science-p2-test-term2

science-p2-test-term1