วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11)***

***ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11)***

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ


ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หิน และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หิน และปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน


ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์


ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหาร และสารอาหาร

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 11) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหาร และสารอาหาร

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10)***

***ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10)***

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ


ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้า

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้า


ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 10) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม