วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - Site Map

 ***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6***


 • รวม แบบทดสอบ
  • วิชาสังคมศึกษา ม.3  


 • ข้อสอบ O-Net 
  • ข้อสอบ O-Net ป.6
  • ข้อสอบ O-Net ม.3
  • ข้อสอบ O-Net ม.6


 • แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ปวส.

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

***ข้อสอบสังคมศึกษา มัธยมต้น (ม.123)***

 ***ข้อสอบสังคมศึกษา มัธยมต้น (ม.123)***

social-m123-test-sara4-3

 


social-m123-test-sara4-2

 social-m123-test-sara4-1

 
social-m123-test-sara3-14

 
social-m123-test-sara3-13

 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

social-m123-test-sara3-12

 social-m123-test-sara3-11

 
social-m123-test-sara3-10

 social-m123-test-sara3-9

 social-m123-test-sara3-8

 


social-m123-test-sara3-7

 
social-m123-test-sara3-6

 
social-m123-test-sara3-5