วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - Site Map

 ***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6*** • รวม แบบทดสอบ
  • วิชาสังคมศึกษา ม.3  


 • ข้อสอบ O-Net 
  • ข้อสอบ O-Net ป.6
  • ข้อสอบ O-Net ม.3
  • ข้อสอบ O-Net ม.6


 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1)***

  ***ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1)***

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้ (เฉลย)

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้ (เฉลย)


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้

 ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (เฉลย)

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (เฉลย)


ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.6 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา