วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - Site Map

 ***คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6*** • รวม แบบทดสอบ
  • วิชาสังคมศึกษา ม.3  


 • ข้อสอบ O-Net 
  • ข้อสอบ O-Net ป.6
  • ข้อสอบ O-Net ม.3
  • ข้อสอบ O-Net ม.6


 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 ***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 ***
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 9 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 9 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 8 บทเสภาสามัคคีเสวก

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 8 บทเสภาสามัคคีเสวก

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 7 สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 7 สามก๊ก ตอน จิวยี่ซ้อนกลโจโฉ

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 6 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 6 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 4 ศิลาจารึกหลักที่ 1

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 4 ศิลาจารึกหลักที่ 1 


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 3 อิศรญาณภาษิต

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 3 อิศรญาณภาษิต 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 2 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 2 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรม

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรม


 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 9 ภูมิปัญญาทางภาษา

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 9 ภูมิปัญญาทางภาษา


 

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 8 การพัฒนาทักษะการเขียน

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 8 การพัฒนาทักษะการเขียน


 


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 7 การพัฒนาทักษะการอ่าน

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 7 การพัฒนาทักษะการอ่าน
 


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 6 การพัฒนาทักษะการพูด

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาภาษาไทย ม.2 - บทที่ 6 การพัฒนาทักษะการพูด