วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - Site Map

*คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6*

*ข้อสอบ วิทยาศาสตร์*
*ข้อสอบ สังคมศึกษา*


*ข้อสอบ พระพุทธศาสนา*

*ข้อสอบ ภูมิศาสตร์*

*ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์*
*ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี*

*ข้อสอบ สุขศึกษา*

 • รวม แบบทดสอบ
  • วิชาสังคมศึกษา ม.3  


 • ข้อสอบ O-Net 
  • ข้อสอบ O-Net ป.6
  • ข้อสอบ O-Net ม.3
  • ข้อสอบ O-Net ม.6


 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

***ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***

sukseksa-p4-test17-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 17 สมรรถภาพทางกาย (เฉลย)sukseksa-p4-test16-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 16 ห่วงข้ามตาข่าย (เฉลย)วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

sukseksa-p4-test11-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 เคลื่อนไหวให้สัมพันธ์ (เฉลย)วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

sukseksa-p4-test7-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เฉลย)