วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - Site Map

*คลังข้อสอบ อนุบาล - ม.6*

*ข้อสอบ วิทยาศาสตร์*
*ข้อสอบ สังคมศึกษา*


*ข้อสอบ พระพุทธศาสนา*

*ข้อสอบ ภูมิศาสตร์*

*ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์*
*ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี*

*ข้อสอบ สุขศึกษา*

 • รวม แบบทดสอบ
  • วิชาสังคมศึกษา ม.3  


 • ข้อสอบ O-Net 
  • ข้อสอบ O-Net ป.6
  • ข้อสอบ O-Net ม.3
  • ข้อสอบ O-Net ม.6


 • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

*** ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***

*** ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)***
 

sukseksa-p2-test19-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 19 เกมแสนสนุก (เฉลย)

sukseksa-p2-test18-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 18 สนุกกับอุปกรณ์ (เฉลย)Download  เป็น PDF File        เฉลย


sukseksa-p2-test17-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 17 เคลื่อนที่ร่างกาย (เฉลย)

sukseksa-p2-test16-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 16 ขยับร่างกาย (เฉลย)

sukseksa-p2-test15-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 15 เตรียมความพร้อม (เฉลย)

sukseksa-p2-test14-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 14 ภัยร้ายทำลายชีวิต (เฉลย)

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

sukseksa-p2-test12-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 12 อัคคีภัย (เฉลย)

sukseksa-p2-test11-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 11 สัญลักษณ์ และป้ายเตือน (เฉลย)

sukseksa-p2-test10-key

 ข้อสอบ สุขศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 10 อุบัติเหตุ และการป้องกัน (เฉลย)