วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

*** ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1)***

 *** ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1)***


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 งานอาชีพ (เฉลย)

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 งานอาชีพ (เฉลย)


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 งานอาชีพ

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 7 งานอาชีพ


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 การออกแบบเทคโนโลยี

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 การออกแบบเทคโนโลยี


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 การออกแบบเทคโนโลยี

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 6 การออกแบบเทคโนโลยี


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 งานเกษตร (เฉลย)

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 งานเกษตร (เฉลย)


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 งานเกษตร

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 5 งานเกษตร


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย (เฉลย)

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย (เฉลย)


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

  ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย (เฉลย)

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย (เฉลย)


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 3 เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 2 งานช่างในบ้าน


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการทำงาน และกระบวนการแก้ปัญหา (เฉลย)

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการทำงาน และกระบวนการแก้ปัญหา (เฉลย)


ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการทำงาน และกระบวนการแก้ปัญหา

 ข้อสอบ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ม.5 (ชุดที่ 1) - หน่วยที่ 1 การเรียนรู้กระบวนการทำงาน และกระบวนการแก้ปัญหา