แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2 แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2***

Math-p2-test-13
Math-p2-test-12
Math-p2-test-11
Math-p2-test-10
Math-p2-test-9
Math-p2-test-8
Math-p2-test-7
Math-p2-test-6
Math-p2-test-5
Math-p2-test-4
Math-p2-test-3
Math-p2-test-2
Math-p2-test-1
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์)***

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิต

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิต


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การตวง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การตวง


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การหาร

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การหาร


แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เงิน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เงิน