แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.1 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คณิตศาสตร์ ป.1 แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1***

***แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1***
Math-p1-Lesson7-20Math-p1-Lesson7-19


Math-p1-Lesson7-18

Math-p1-Lesson7-17


ath-p1-Lesson7-16


Math-p1-Lesson7-15


Math-p1-Lesson7-14


Math-p1-Lesson7-13


Math-p1-Lesson7-12


Math-p1-Lesson7-11Math-p1-Lesson7-10


Math-p1-Lesson7-9