วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท่องอวกาศ

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท่องอวกาศแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินในท้องถิ่น

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินในท้องถิ่นแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แสงน่ารู้

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แสงน่ารู้
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมบางประการของสัตว์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมบางประการของสัตว์แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกสีเขียว

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกสีเขียว
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์เล่นกล

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์เล่นกล
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำ และอากาศ

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำ และอากาศ
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่ารู้


แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงแสนสนุก

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงแสนสนุก
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุมหัศจรรย์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุมหัศจรรย์
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติรื่นรมย์

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติรื่นรมย์
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน

 แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา วิทยาศาสตร์ ป.2***

 ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา วิทยาศาสตร์ ป.2***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักดวงอาทิตย์

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักดวงอาทิตย์