แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.4 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้อสอบ ป.4 แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4***

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4***

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การปฏิบัติแบบชาวพุทธ

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การปฏิบัติแบบชาวพุทธข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ศึกษาเรื่องหลักธรรม

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ศึกษาเรื่องหลักธรรม

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ศาสนาที่เรานับถือ

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ศาสนาที่เรานับถือข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตั้งถิ่นฐานของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตั้งถิ่นฐานของรัฐไทยในดินแดนประเทศไทยข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเมืองการปกครอง

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเมืองการปกครอง

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลเมืองดีของประเทศ

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลเมืองดีของประเทศข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน
ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการสิ่งแวดล้อม


ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จังหวัดของเรา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จังหวัดของเราวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

***ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน)***

***ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน)***

ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน) - หน่วยที่ 5 พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต

ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน) - หน่วยที่ 5 พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต
ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน) - หน่วยที่ 4 ดินในท้องถิ่น

ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน) - หน่วยที่ 4 ดินในท้องถิ่นติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน) - หน่วยที่ 3 การเกิดดิน และดินในท้องถิ่นเรา

ติวโจทย์เข้ม - เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 (แบบทดสอบท้ายบทเรียน) - หน่วยที่ 3 การเกิดดิน และดินในท้องถิ่นเรา