วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

buddha-p1-test-lesson13
buddha-p1-test-lesson12
buddha-p1-test-lesson11
buddha-p1-test-lesson10
buddha-p1-test-lesson9
buddha-p1-test-lesson8
buddha-p1-test-lesson7
buddha-p1-test-lesson6
buddha-p1-test-lesson5
buddha-p1-test-lesson4
buddha-p1-test-lesson3
buddha-p1-test-lesson2
buddha-p1-test-lesson1
***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1***

***ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1***

math-p1-test-lesson13
math-p1-test-lesson12
math-p1-test-lesson11

math-p1-test-lesson10
math-p1-test-lesson9
math-p1-test-lesson8
math-p1-test-lesson7
math-p1-test-lesson6
math-p1-test-lesson5
math-p1-test-lesson4