วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

buddha-p1-test-lesson13
buddha-p1-test-lesson12
buddha-p1-test-lesson11
buddha-p1-test-lesson10
buddha-p1-test-lesson9
buddha-p1-test-lesson8
buddha-p1-test-lesson7
buddha-p1-test-lesson6
buddha-p1-test-lesson5
buddha-p1-test-lesson4
buddha-p1-test-lesson3
buddha-p1-test-lesson2
buddha-p1-test-lesson1
***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1***

***ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1***


English-p1-test-module26
English-p1-test-module25


https://1drv.ms/b/s!ArrEE_FCwQtTh70G081KtQ8Po7WMxA


English-p1-test-module24English-p1-test-module23
English-p1-test-module22
English-p1-test-module21
English-p1-test-module20
English-p1-test-module19
English-p1-test-module18
English-p1-test-module17
English-p1-test-module16