วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2 - หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉลย)

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2- หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉลย)


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น