วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

History-p2-1-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2 - หน่วยที่ 1 ยุคและวิธีการทางประวัติศาสตร์ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น