วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4 - หน่วยที่ 5 ก้าวไกลไปกับงานธุรกิจ

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4 - หน่วยที่ 5 ก้าวไกลไปกับงานธุรกิจ


Download เป็น PDF File                        เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น